Základní charakteristiky Dubné

 Údaj
Kód obce544 442
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 677
Orná půda (ha)678
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)273
Zemědělská půda (ha)977
Lesní půda (ha)477
Vodní plochy (ha)127
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem386
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem51
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti45
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci278
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 678
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži11
ženy11
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem13
muži7
ženy6
Přistěhovalí celkem33
muži16
ženy17
Vystěhovalí celkem13
muži4
ženy9
Saldo migrace celkem20
muži12
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem33
muži19
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži737
ženy695
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem291
muži150
ženy141
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži511
ženy467
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem163
muži76
ženy87
Střední stav obyvatel k 1.7.1 392
muži707
ženy685
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services