Základní charakteristiky Malá Bystřice

 Údaj
Kód obce544 469
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 832
Orná půda (ha)64
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)10
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)340
Zemědělská půda (ha)415
Lesní půda (ha)1 265
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)125
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem64
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem16
Stavebnictví8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel5
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci46
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy3
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 832
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2
muži2
ženy0
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-4
ženy-4
Přistěhovalí celkem3
muži3
ženy0
Vystěhovalí celkem9
muži4
ženy5
Saldo migrace celkem-6
muži-1
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-5
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži160
ženy153
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem35
muži21
ženy14
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži117
ženy101
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem60
muži22
ženy38
Střední stav obyvatel k 1.7.326
muži164
ženy162
Průměrný věk44,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services