Základní charakteristiky Stráž nad Nisou

 Údaj
Kód obce544 477
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)453
Orná půda (ha)108
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)86
Zemědělská půda (ha)249
Lesní půda (ha)90
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)79
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem670
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem92
Stavebnictví118
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel176
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti75
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti73
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci495
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání63
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 453
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži16
ženy9
Zemřelí celkem16
muži5
ženy11
Přirozený přírůstek celkem9
muži11
ženy-2
Přistěhovalí celkem102
muži56
ženy46
Vystěhovalí celkem73
muži33
ženy40
Saldo migrace celkem29
muži23
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem38
muži34
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 133
ženy1 072
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem379
muži211
ženy168
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži786
ženy757
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem283
muži136
ženy147
Střední stav obyvatel k 1.7.2 139
muži1 085
ženy1 054
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services