Základní charakteristiky Homole

 Údaj
Kód obce544 493
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 095
Orná půda (ha)438
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)102
Zemědělská půda (ha)576
Lesní půda (ha)258
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)223
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem363
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem58
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel79
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci252
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání45
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 095
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem6
muži4
ženy2
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem83
muži44
ženy39
Vystěhovalí celkem31
muži13
ženy18
Saldo migrace celkem52
muži31
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem62
muži34
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži702
ženy682
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem266
muži141
ženy125
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži490
ženy476
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem152
muži71
ženy81
Střední stav obyvatel k 1.7.1 304
muži658
ženy646
Průměrný věk37,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services