Základní charakteristiky Hosín

 Údaj
Kód obce544 523
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 097
Orná půda (ha)552
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)272
Zemědělská půda (ha)846
Lesní půda (ha)1 993
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)220
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem217
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem28
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti44
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci135
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 097
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem2
muži3
ženy-1
Přistěhovalí celkem16
muži8
ženy8
Vystěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Saldo migrace celkem-1
muži1
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem1
muži4
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži431
ženy392
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem146
muži86
ženy60
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži294
ženy274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem109
muži51
ženy58
Střední stav obyvatel k 1.7.803
muži417
ženy386
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services