Základní charakteristiky Hrdějovice

 Údaj
Kód obce544 558
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)882
Orná půda (ha)523
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)117
Zemědělská půda (ha)659
Lesní půda (ha)48
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)133
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem491
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem59
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel125
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti80
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci327
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání67
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 882
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži8
ženy12
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem10
muži2
ženy8
Přistěhovalí celkem35
muži14
ženy21
Vystěhovalí celkem56
muži22
ženy34
Saldo migrace celkem-21
muži-8
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-6
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži787
ženy777
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem203
muži98
ženy105
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži595
ženy570
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem196
muži94
ženy102
Střední stav obyvatel k 1.7.1 567
muži785
ženy782
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services