Základní charakteristiky Nový Hrozenkov

 Údaj
Kód obce544 566
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 343
Orná půda (ha)188
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)938
Zemědělská půda (ha)1 169
Lesní půda (ha)2 792
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)319
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem533
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství83
Průmysl celkem138
Stavebnictví89
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel83
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci410
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 358
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži12
ženy9
Zemřelí celkem24
muži16
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-4
ženy1
Přistěhovalí celkem42
muži20
ženy22
Vystěhovalí celkem31
muži15
ženy16
Saldo migrace celkem11
muži5
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem8
muži1
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 384
ženy1 336
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem367
muži192
ženy175
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 029
ženy904
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem420
muži163
ženy257
Střední stav obyvatel k 1.7.2 703
muži1 378
ženy1 325
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services