Základní charakteristiky Kamenný Újezd

 Údaj
Kód obce544 663
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 897
Orná půda (ha)1 384
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)74
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)360
Zemědělská půda (ha)1 820
Lesní půda (ha)701
Vodní plochy (ha)82
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)257
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem584
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem86
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel134
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti81
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci410
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 896
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem23
muži13
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-2
ženy-1
Přistěhovalí celkem59
muži27
ženy32
Vystěhovalí celkem50
muži26
ženy24
Saldo migrace celkem9
muži1
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem6
muži-1
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 106
ženy1 149
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem378
muži186
ženy192
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži759
ženy748
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem370
muži161
ženy209
Střední stav obyvatel k 1.7.2 213
muži1 088
ženy1 125
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services