Základní charakteristiky Ledenice

 Údaj
Kód obce544 736
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 456
Orná půda (ha)1 392
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)58
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)473
Zemědělská půda (ha)1 923
Lesní půda (ha)1 116
Vodní plochy (ha)92
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)286
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem535
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem97
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel111
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci398
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 456
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži17
ženy10
Zemřelí celkem23
muži10
ženy13
Přirozený přírůstek celkem4
muži7
ženy-3
Přistěhovalí celkem57
muži29
ženy28
Vystěhovalí celkem47
muži20
ženy27
Saldo migrace celkem10
muži9
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem14
muži16
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 192
ženy1 183
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem379
muži215
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži822
ženy804
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem370
muži155
ženy215
Střední stav obyvatel k 1.7.2 349
muži1 171
ženy1 178
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services