Základní charakteristiky Lišov

 Údaj
Kód obce544 779
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 355
Orná půda (ha)2 946
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)135
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)989
Zemědělská půda (ha)4 070
Lesní půda (ha)4 189
Vodní plochy (ha)643
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)366
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 001
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství73
Průmysl celkem179
Stavebnictví125
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel206
Doprava a skladování35
Ubytování, stravování a pohostinství61
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti97
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti61
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti96
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci689
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání94
Zemědělští podnikatelé41
Ostatní právní formy69
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 355
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži27
ženy24
Zemřelí celkem28
muži14
ženy14
Přirozený přírůstek celkem23
muži13
ženy10
Přistěhovalí celkem104
muži47
ženy57
Vystěhovalí celkem68
muži31
ženy37
Saldo migrace celkem36
muži16
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem59
muži29
ženy30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 059
ženy2 119
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem639
muži325
ženy314
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 447
ženy1 401
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem691
muži287
ženy404
Střední stav obyvatel k 1.7.4 110
muži2 031
ženy2 079
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services