Základní charakteristiky Litvínovice

 Údaj
Kód obce544 795
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)582
Orná půda (ha)281
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)119
Zemědělská půda (ha)433
Lesní půda (ha)48
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)57
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem718
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem82
Stavebnictví62
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel152
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví31
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti105
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti26
Ostatní činnosti52
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti95
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci441
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání105
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 582
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži12
ženy15
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem21
muži9
ženy12
Přistěhovalí celkem147
muži76
ženy71
Vystěhovalí celkem53
muži28
ženy25
Saldo migrace celkem94
muži48
ženy46
Přírůstek/úbytek celkem115
muži57
ženy58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 151
ženy1 188
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem424
muži210
ženy214
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži824
ženy844
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem247
muži117
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.2 200
muži1 082
ženy1 118
Průměrný věk37,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services