Základní charakteristiky Rožnov pod Radhoštěm

 Údaj
Kód obce544 841
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 947
Orná půda (ha)531
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)161
Ovocné sady (ha)28
Trvalé trávní porosty (ha)673
Zemědělská půda (ha)1 393
Lesní půda (ha)1 936
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)126
Ostatní plochy (ha)458
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 207
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství131
Průmysl celkem568
Stavebnictví393
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel974
Doprava a skladování94
Ubytování, stravování a pohostinství247
Informační a komunikační činnosti72
Peněžnictví a pojišťovnictví83
Činnosti v oblasti nemovitostí195
Profesní, vědecké a technické činnosti551
Administrativní a podpůrné činnosti55
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání77
Zdravotní a sociální péče72
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti119
Ostatní činnosti333
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno220
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti24
Obchodní společnosti442
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci2 916
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání386
Zemědělští podnikatelé47
Ostatní právní formy372
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 947
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem145
muži78
ženy67
Zemřelí celkem157
muži83
ženy74
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-5
ženy-7
Přistěhovalí celkem250
muži104
ženy146
Vystěhovalí celkem365
muži180
ženy185
Saldo migrace celkem-115
muži-76
ženy-39
Přírůstek/úbytek celkem-127
muži-81
ženy-46
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 090
ženy8 660
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 266
muži1 200
ženy1 066
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 704
ženy5 795
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 985
muži1 186
ženy1 799
Střední stav obyvatel k 1.7.16 898
muži8 180
ženy8 718
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 21
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services