Základní charakteristiky Valašská Bystřice

 Údaj
Kód obce544 949
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 597
Orná půda (ha)152
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)789
Zemědělská půda (ha)966
Lesní půda (ha)2 336
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)253
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem492
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství64
Průmysl celkem73
Stavebnictví79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci373
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé35
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 597
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži16
ženy9
Zemřelí celkem29
muži9
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-4
muži7
ženy-11
Přistěhovalí celkem45
muži26
ženy19
Vystěhovalí celkem40
muži16
ženy24
Saldo migrace celkem5
muži10
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem1
muži17
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 149
ženy1 117
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem319
muži149
ženy170
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži839
ženy740
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem368
muži161
ženy207
Střední stav obyvatel k 1.7.2 270
muži1 134
ženy1 136
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services