Základní charakteristiky Staré Hodějovice

 Údaj
Kód obce545 074
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)519
Orná půda (ha)215
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)70
Zemědělská půda (ha)306
Lesní půda (ha)111
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem46
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel73
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci248
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 519
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Vystěhovalí celkem35
muži20
ženy15
Saldo migrace celkem2
muži-2
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem8
muži4
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži539
ženy567
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem163
muži75
ženy88
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži395
ženy409
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem139
muži69
ženy70
Střední stav obyvatel k 1.7.1 092
muži532
ženy560
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services