Základní charakteristiky Temelín

 Údaj
Kód obce545 155
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 039
Orná půda (ha)2 223
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)35
Trvalé trávní porosty (ha)479
Zemědělská půda (ha)2 778
Lesní půda (ha)1 592
Vodní plochy (ha)117
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)497
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem232
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem30
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci159
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 040
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži1
ženy-1
Přistěhovalí celkem28
muži15
ženy13
Vystěhovalí celkem25
muži18
ženy7
Saldo migrace celkem3
muži-3
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem3
muži-2
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži466
ženy413
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem150
muži98
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži310
ženy271
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži58
ženy90
Střední stav obyvatel k 1.7.870
muži466
ženy404
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services