Základní charakteristiky Trhové Sviny

 Údaj
Kód obce545 171
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 278
Orná půda (ha)2 214
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)93
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)886
Zemědělská půda (ha)3 194
Lesní půda (ha)1 453
Vodní plochy (ha)212
Zastavěné plochy (ha)75
Ostatní plochy (ha)344
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 193
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem185
Stavebnictví181
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel192
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství86
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví46
Činnosti v oblasti nemovitostí59
Profesní, vědecké a technické činnosti109
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti87
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti67
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci843
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání134
Zemědělští podnikatelé34
Ostatní právní formy123
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 280
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem44
muži20
ženy24
Zemřelí celkem52
muži20
ženy32
Přirozený přírůstek celkem-8
muži0
ženy-8
Přistěhovalí celkem101
muži50
ženy51
Vystěhovalí celkem113
muži51
ženy62
Saldo migrace celkem-12
muži-1
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-20
muži-1
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 527
ženy2 455
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem757
muži397
ženy360
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 782
ženy1 679
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem764
muži348
ženy416
Střední stav obyvatel k 1.7.5 004
muži2 534
ženy2 470
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services