Základní charakteristiky Vigantice

 Údaj
Kód obce545 210
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)763
Orná půda (ha)131
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)233
Zemědělská půda (ha)391
Lesní půda (ha)295
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)62
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem223
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem39
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci171
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 764
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem0
muži1
ženy-1
Přistěhovalí celkem44
muži25
ženy19
Vystěhovalí celkem17
muži9
ženy8
Saldo migrace celkem27
muži16
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem27
muži17
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži507
ženy512
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem165
muži91
ženy74
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži350
ženy347
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem157
muži66
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.988
muži488
ženy500
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services