Základní charakteristiky Včelná

 Údaj
Kód obce545 228
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)371
Orná půda (ha)125
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)158
Lesní půda (ha)154
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem461
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem54
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel100
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství50
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci339
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 371
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži13
ženy17
Zemřelí celkem14
muži7
ženy7
Přirozený přírůstek celkem16
muži6
ženy10
Přistěhovalí celkem103
muži41
ženy62
Vystěhovalí celkem52
muži26
ženy26
Saldo migrace celkem51
muži15
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem67
muži21
ženy46
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži828
ženy865
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem257
muži132
ženy125
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži570
ženy588
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem278
muži126
ženy152
Střední stav obyvatel k 1.7.1 621
muži803
ženy818
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services