Základní charakteristiky Zliv

 Údaj
Kód obce545 341
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 421
Orná půda (ha)254
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)144
Zemědělská půda (ha)426
Lesní půda (ha)190
Vodní plochy (ha)659
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem834
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem147
Stavebnictví142
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel154
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví35
Činnosti v oblasti nemovitostí40
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti56
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci638
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání92
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy68
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 421
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem31
muži18
ženy13
Zemřelí celkem48
muži22
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-17
muži-4
ženy-13
Přistěhovalí celkem56
muži28
ženy28
Vystěhovalí celkem119
muži58
ženy61
Saldo migrace celkem-63
muži-30
ženy-33
Přírůstek/úbytek celkem-80
muži-34
ženy-46
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 728
ženy1 827
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem470
muži253
ženy217
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 218
ženy1 218
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem649
muži257
ženy392
Střední stav obyvatel k 1.7.3 634
muži1 764
ženy1 870
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services