Základní charakteristiky Český Krumlov

 Údaj
Kód obce545 392
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 217
Orná půda (ha)310
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)126
Ovocné sady (ha)31
Trvalé trávní porosty (ha)497
Zemědělská půda (ha)964
Lesní půda (ha)519
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)109
Ostatní plochy (ha)578
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 896
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství104
Průmysl celkem386
Stavebnictví411
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel613
Doprava a skladování86
Ubytování, stravování a pohostinství548
Informační a komunikační činnosti46
Peněžnictví a pojišťovnictví150
Činnosti v oblasti nemovitostí258
Profesní, vědecké a technické činnosti471
Administrativní a podpůrné činnosti82
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání53
Zdravotní a sociální péče74
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti133
Ostatní činnosti337
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno116
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti23
Obchodní společnosti388
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci2 535
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání445
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy449
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)6
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)39
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 217
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem157
muži93
ženy64
Zemřelí celkem145
muži72
ženy73
Přirozený přírůstek celkem12
muži21
ženy-9
Přistěhovalí celkem307
muži129
ženy178
Vystěhovalí celkem377
muži185
ženy192
Saldo migrace celkem-70
muži-56
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-58
muži-35
ženy-23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 476
ženy6 814
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 964
muži977
ženy987
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 530
ženy4 560
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 236
muži969
ženy1 267
Střední stav obyvatel k 1.7.13 402
muži6 543
ženy6 859
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola7
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)16
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)18
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 22
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services