Základní charakteristiky Benešov nad Černou

 Údaj
Kód obce545 406
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 711
Orná půda (ha)1 061
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)1 276
Zemědělská půda (ha)2 374
Lesní půda (ha)2 652
Vodní plochy (ha)128
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)533
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem326
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství76
Průmysl celkem53
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel62
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci191
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy75
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 706
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži7
ženy5
Zemřelí celkem6
muži4
ženy2
Přirozený přírůstek celkem6
muži3
ženy3
Přistěhovalí celkem54
muži26
ženy28
Vystěhovalí celkem58
muži21
ženy37
Saldo migrace celkem-4
muži5
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem2
muži8
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži697
ženy698
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem219
muži110
ženy109
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži495
ženy494
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem187
muži92
ženy95
Střední stav obyvatel k 1.7.1 395
muži680
ženy715
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services