Základní charakteristiky Černá v Pošumaví

 Údaj
Kód obce545 457
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 038
Orná půda (ha)216
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)4
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1 663
Zemědělská půda (ha)1 883
Lesní půda (ha)1 772
Vodní plochy (ha)978
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)385
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem253
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem26
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel35
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství76
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci169
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 038
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži1
ženy5
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem29
muži12
ženy17
Vystěhovalí celkem12
muži5
ženy7
Saldo migrace celkem17
muži7
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem17
muži6
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži422
ženy402
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem131
muži66
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži299
ženy270
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem124
muži57
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.802
muži416
ženy386
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services