Základní charakteristiky Dolní Třebonín

 Údaj
Kód obce545 473
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 043
Orná půda (ha)1 051
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)366
Zemědělská půda (ha)1 447
Lesní půda (ha)435
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)112
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem302
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem24
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci205
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 043
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži4
ženy-2
Přistěhovalí celkem41
muži21
ženy20
Vystěhovalí celkem42
muži15
ženy27
Saldo migrace celkem-1
muži6
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem1
muži10
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži643
ženy650
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem244
muži121
ženy123
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži453
ženy450
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem146
muži69
ženy77
Střední stav obyvatel k 1.7.1 271
muži623
ženy648
Průměrný věk37,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services