Základní charakteristiky Horní Planá

 Údaj
Kód obce545 511
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 885
Orná půda (ha)110
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)3 449
Zemědělská půda (ha)3 587
Lesní půda (ha)3 391
Vodní plochy (ha)1 981
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)883
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem548
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství60
Průmysl celkem41
Stavebnictví71
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel68
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství138
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti39
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci399
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 926
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži13
ženy6
Zemřelí celkem26
muži15
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-2
ženy-5
Přistěhovalí celkem46
muži20
ženy26
Vystěhovalí celkem57
muži24
ženy33
Saldo migrace celkem-11
muži-4
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-6
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 091
ženy1 085
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem258
muži132
ženy126
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži796
ženy721
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem401
muži163
ženy238
Střední stav obyvatel k 1.7.2 188
muži1 094
ženy1 094
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services