Základní charakteristiky Kaplice

 Údaj
Kód obce545 562
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 085
Orná půda (ha)1 376
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)675
Zemědělská půda (ha)2 105
Lesní půda (ha)1 259
Vodní plochy (ha)113
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)543
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 675
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství82
Průmysl celkem244
Stavebnictví217
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel406
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství116
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví63
Činnosti v oblasti nemovitostí103
Profesní, vědecké a technické činnosti160
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče23
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti27
Ostatní činnosti141
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno104
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti148
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 065
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání197
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy342
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 085
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem90
muži45
ženy45
Zemřelí celkem63
muži37
ženy26
Přirozený přírůstek celkem27
muži8
ženy19
Přistěhovalí celkem164
muži82
ženy82
Vystěhovalí celkem249
muži126
ženy123
Saldo migrace celkem-85
muži-44
ženy-41
Přírůstek/úbytek celkem-58
muži-36
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 657
ženy3 562
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 095
muži594
ženy501
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 630
ženy2 499
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem995
muži433
ženy562
Střední stav obyvatel k 1.7.7 296
muži3 691
ženy3 605
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services