Základní charakteristiky Křemže

 Údaj
Kód obce545 571
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 810
Orná půda (ha)1 384
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)428
Zemědělská půda (ha)1 900
Lesní půda (ha)1 592
Vodní plochy (ha)76
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)195
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem687
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství61
Průmysl celkem96
Stavebnictví95
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství51
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví26
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti64
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání20
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci495
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání80
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 810
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži14
ženy16
Zemřelí celkem21
muži13
ženy8
Přirozený přírůstek celkem9
muži1
ženy8
Přistěhovalí celkem97
muži45
ženy52
Vystěhovalí celkem53
muži28
ženy25
Saldo migrace celkem44
muži17
ženy27
Přírůstek/úbytek celkem53
muži18
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 383
ženy1 392
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem473
muži251
ženy222
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži956
ženy939
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem407
muži176
ženy231
Střední stav obyvatel k 1.7.2 715
muži1 360
ženy1 355
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services