Základní charakteristiky Lipno nad Vltavou

 Údaj
Kód obce545 597
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 948
Orná půda (ha)26
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)5
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)449
Zemědělská půda (ha)480
Lesní půda (ha)845
Vodní plochy (ha)440
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)163
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem258
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem15
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí75
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti88
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci116
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání4
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 948
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži0
ženy5
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem18
muži12
ženy6
Vystěhovalí celkem12
muži5
ženy7
Saldo migrace celkem6
muži7
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem7
muži6
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži342
ženy316
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem103
muži51
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži240
ženy216
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem99
muži51
ženy48
Střední stav obyvatel k 1.7.652
muži335
ženy317
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services