Základní charakteristiky Větřní

 Údaj
Kód obce545 830
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 771
Orná půda (ha)335
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)57
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)753
Zemědělská půda (ha)1 149
Lesní půda (ha)1 236
Vodní plochy (ha)66
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)291
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem756
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem99
Stavebnictví152
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel137
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství78
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví34
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti63
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci577
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání83
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 771
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem52
muži27
ženy25
Zemřelí celkem33
muži17
ženy16
Přirozený přírůstek celkem19
muži10
ženy9
Přistěhovalí celkem120
muži56
ženy64
Vystěhovalí celkem140
muži73
ženy67
Saldo migrace celkem-20
muži-17
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-7
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 069
ženy1 994
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem731
muži379
ženy352
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 462
ženy1 354
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem516
muži228
ženy288
Střední stav obyvatel k 1.7.4 065
muži2 082
ženy1 983
Průměrný věk38,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services