Základní charakteristiky Vyšší Brod

 Údaj
Kód obce545 848
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 976
Orná půda (ha)756
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)2 218
Zemědělská půda (ha)2 999
Lesní půda (ha)3 153
Vodní plochy (ha)162
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)630
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem733
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství62
Průmysl celkem61
Stavebnictví74
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel232
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví27
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci512
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání49
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy173
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 976
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem7
muži3
ženy4
Přistěhovalí celkem61
muži31
ženy30
Vystěhovalí celkem73
muži39
ženy34
Saldo migrace celkem-12
muži-8
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-5
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 250
ženy1 296
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem411
muži198
ženy213
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži915
ženy874
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem346
muži137
ženy209
Střední stav obyvatel k 1.7.2 545
muži1 252
ženy1 293
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services