Základní charakteristiky Jindřichův Hradec

 Údaj
Kód obce545 881
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 430
Orná půda (ha)3 144
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)172
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)1 013
Zemědělská půda (ha)4 335
Lesní půda (ha)1 375
Vodní plochy (ha)535
Zastavěné plochy (ha)193
Ostatní plochy (ha)992
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 389
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství205
Průmysl celkem528
Stavebnictví732
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 160
Doprava a skladování91
Ubytování, stravování a pohostinství364
Informační a komunikační činnosti87
Peněžnictví a pojišťovnictví170
Činnosti v oblasti nemovitostí361
Profesní, vědecké a technické činnosti604
Administrativní a podpůrné činnosti85
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání87
Zdravotní a sociální péče114
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti141
Ostatní činnosti412
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno166
podle právní formyStátní organizace25
Akciové společnosti28
Obchodní společnosti493
Družstevní organizace16
Finanční podniky0
Živnostníci3 477
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání642
Zemědělští podnikatelé79
Ostatní právní formy673
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 430
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem213
muži98
ženy115
Zemřelí celkem174
muži84
ženy90
Přirozený přírůstek celkem39
muži14
ženy25
Přistěhovalí celkem373
muži168
ženy205
Vystěhovalí celkem441
muži212
ženy229
Saldo migrace celkem-68
muži-44
ženy-24
Přírůstek/úbytek celkem-29
muži-30
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 368
ženy11 456
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 202
muži1 576
ženy1 626
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 249
ženy7 598
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 775
muži1 543
ženy2 232
Střední stav obyvatel k 1.7.21 983
muži10 452
ženy11 531
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem18
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy1
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)13
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)9
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 35
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení22
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče11
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services