Základní charakteristiky Chlum u Třeboně

 Údaj
Kód obce546 461
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 738
Orná půda (ha)789
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)600
Zemědělská půda (ha)1 442
Lesní půda (ha)2 010
Vodní plochy (ha)919
Zastavěné plochy (ha)48
Ostatní plochy (ha)318
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem448
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem51
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství69
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci337
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 737
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem23
muži11
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-4
ženy-5
Přistěhovalí celkem39
muži17
ženy22
Vystěhovalí celkem78
muži43
ženy35
Saldo migrace celkem-39
muži-26
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-48
muži-30
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 018
ženy1 032
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem229
muži115
ženy114
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži701
ženy674
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem446
muži202
ženy244
Střední stav obyvatel k 1.7.2 112
muži1 054
ženy1 058
Průměrný věk45,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services