Základní charakteristiky Kunžak

 Údaj
Kód obce546 615
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 954
Orná půda (ha)699
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 222
Zemědělská půda (ha)1 973
Lesní půda (ha)2 464
Vodní plochy (ha)140
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)343
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem340
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství48
Průmysl celkem49
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci241
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 954
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži7
ženy4
Zemřelí celkem19
muži11
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-4
ženy-4
Přistěhovalí celkem21
muži10
ženy11
Vystěhovalí celkem18
muži7
ženy11
Saldo migrace celkem3
muži3
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-1
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži764
ženy725
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem224
muži114
ženy110
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži526
ženy462
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem277
muži124
ženy153
Střední stav obyvatel k 1.7.1 493
muži768
ženy725
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services