Základní charakteristiky Majdalena

 Údaj
Kód obce546 712
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 295
Orná půda (ha)129
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)94
Zemědělská půda (ha)236
Lesní půda (ha)863
Vodní plochy (ha)45
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)142
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem108
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem8
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel20
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci84
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 295
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži0
ženy5
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-4
ženy2
Přistěhovalí celkem30
muži19
ženy11
Vystěhovalí celkem8
muži3
ženy5
Saldo migrace celkem22
muži16
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem20
muži12
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži257
ženy247
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem67
muži34
ženy33
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži192
ženy166
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem79
muži31
ženy48
Střední stav obyvatel k 1.7.484
muži247
ženy237
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services