Základní charakteristiky Dobšice

 Údaj
Kód obce546 941
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)474
Orná půda (ha)232
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)47
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)26
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)361
Lesní půda (ha)9
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem576
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem88
Stavebnictví88
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel140
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti45
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci435
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání66
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 474
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži10
ženy13
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem12
muži6
ženy6
Přistěhovalí celkem63
muži33
ženy30
Vystěhovalí celkem102
muži56
ženy46
Saldo migrace celkem-39
muži-23
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-27
muži-17
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 320
ženy1 201
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem354
muži188
ženy166
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 013
ženy915
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem239
muži119
ženy120
Střední stav obyvatel k 1.7.2 551
muži1 336
ženy1 215
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services