Základní charakteristiky Pluhův Žďár

 Údaj
Kód obce546 968
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 337
Orná půda (ha)1 654
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)547
Zemědělská půda (ha)2 231
Lesní půda (ha)717
Vodní plochy (ha)208
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)148
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem153
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem10
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci103
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 337
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži4
ženy1
Zemřelí celkem6
muži4
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Vystěhovalí celkem22
muži10
ženy12
Saldo migrace celkem-3
muži-1
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži-1
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži322
ženy287
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem87
muži55
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži220
ženy190
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem112
muži47
ženy65
Střední stav obyvatel k 1.7.610
muži323
ženy287
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services