Základní charakteristiky Slavonice

 Údaj
Kód obce547 166
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 581
Orná půda (ha)1 533
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)514
Zemědělská půda (ha)2 107
Lesní půda (ha)1 982
Vodní plochy (ha)112
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)338
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem542
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem85
Stavebnictví97
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel92
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno22
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci395
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 581
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži7
ženy20
Zemřelí celkem28
muži17
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-10
ženy9
Přistěhovalí celkem18
muži10
ženy8
Vystěhovalí celkem59
muži30
ženy29
Saldo migrace celkem-41
muži-20
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-42
muži-30
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 248
ženy1 266
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem371
muži181
ženy190
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži908
ženy838
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem397
muži159
ženy238
Střední stav obyvatel k 1.7.2 565
muži1 276
ženy1 289
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services