Základní charakteristiky Studená

 Údaj
Kód obce547 263
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 495
Orná půda (ha)1 290
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 041
Zemědělská půda (ha)2 397
Lesní půda (ha)1 519
Vodní plochy (ha)129
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)402
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem398
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem54
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel81
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci264
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy64
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 495
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži6
ženy12
Zemřelí celkem22
muži8
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem40
muži20
ženy20
Vystěhovalí celkem53
muži23
ženy30
Saldo migrace celkem-13
muži-3
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-5
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 196
ženy1 205
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem346
muži176
ženy170
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži841
ženy783
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem431
muži179
ženy252
Střední stav obyvatel k 1.7.2 408
muži1 190
ženy1 218
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services