Základní charakteristiky Suchdol nad Lužnicí

 Údaj
Kód obce547 280
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 355
Orná půda (ha)1 357
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)78
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)769
Zemědělská půda (ha)2 204
Lesní půda (ha)3 260
Vodní plochy (ha)308
Zastavěné plochy (ha)68
Ostatní plochy (ha)514
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem753
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství86
Průmysl celkem82
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel139
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství105
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti60
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci553
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy74
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 355
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži17
ženy17
Zemřelí celkem39
muži23
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-6
ženy1
Přistěhovalí celkem46
muži22
ženy24
Vystěhovalí celkem74
muži32
ženy42
Saldo migrace celkem-28
muži-10
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-33
muži-16
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 767
ženy1 836
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem500
muži258
ženy242
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 216
ženy1 205
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem682
muži293
ženy389
Střední stav obyvatel k 1.7.3 645
muži1 786
ženy1 859
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services