Základní charakteristiky Pelhřimov

 Údaj
Kód obce547 492
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 528
Orná půda (ha)4 691
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)190
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)1 301
Zemědělská půda (ha)6 183
Lesní půda (ha)2 200
Vodní plochy (ha)132
Zastavěné plochy (ha)175
Ostatní plochy (ha)838
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 090
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství181
Průmysl celkem479
Stavebnictví540
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel983
Doprava a skladování91
Ubytování, stravování a pohostinství170
Informační a komunikační činnosti70
Peněžnictví a pojišťovnictví149
Činnosti v oblasti nemovitostí156
Profesní, vědecké a technické činnosti498
Administrativní a podpůrné činnosti78
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení24
Vzdělávání67
Zdravotní a sociální péče53
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti95
Ostatní činnosti344
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno128
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti23
Obchodní společnosti331
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci2 771
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání432
Zemědělští podnikatelé63
Ostatní právní formy568
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní16
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 528
Počet katastrů24
Počet územně technických jednotek24
Počet částí obce27
ObyvatelstvoŽivě narození celkem148
muži71
ženy77
Zemřelí celkem134
muži83
ženy51
Přirozený přírůstek celkem14
muži-12
ženy26
Přistěhovalí celkem248
muži110
ženy138
Vystěhovalí celkem311
muži144
ženy167
Saldo migrace celkem-63
muži-34
ženy-29
Přírůstek/úbytek celkem-49
muži-46
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 892
ženy8 377
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 261
muži1 104
ženy1 157
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 633
ženy5 564
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 811
muži1 155
ženy1 656
Střední stav obyvatel k 1.7.16 328
muži7 930
ženy8 398
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem9
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 12
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services