Základní charakteristiky Velké Poříčí

 Údaj
Kód obce547 646
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)745
Orná půda (ha)322
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)129
Zemědělská půda (ha)502
Lesní půda (ha)107
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)85
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem560
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem83
Stavebnictví95
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel165
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti41
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci410
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 745
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži11
ženy13
Zemřelí celkem16
muži5
ženy11
Přirozený přírůstek celkem8
muži6
ženy2
Přistěhovalí celkem95
muži44
ženy51
Vystěhovalí celkem67
muži33
ženy34
Saldo migrace celkem28
muži11
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem36
muži17
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 211
ženy1 244
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem403
muži200
ženy203
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži808
ženy780
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem464
muži203
ženy261
Střední stav obyvatel k 1.7.2 420
muži1 188
ženy1 232
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services