Základní charakteristiky Horní Cerekev

 Údaj
Kód obce547 913
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 198
Orná půda (ha)1 491
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)528
Zemědělská půda (ha)2 071
Lesní půda (ha)782
Vodní plochy (ha)114
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)193
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem482
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství82
Průmysl celkem97
Stavebnictví71
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci341
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy69
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 198
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem26
muži16
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-9
ženy-3
Přistěhovalí celkem46
muži19
ženy27
Vystěhovalí celkem52
muži21
ženy31
Saldo migrace celkem-6
muži-2
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-11
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži921
ženy926
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem282
muži147
ženy135
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži636
ženy605
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem324
muži138
ženy186
Střední stav obyvatel k 1.7.1 846
muži923
ženy923
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services