Základní charakteristiky Humpolec

 Údaj
Kód obce547 999
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 149
Orná půda (ha)1 861
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)160
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)574
Zemědělská půda (ha)2 599
Lesní půda (ha)1 816
Vodní plochy (ha)111
Zastavěné plochy (ha)141
Ostatní plochy (ha)483
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 552
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství102
Průmysl celkem315
Stavebnictví293
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel612
Doprava a skladování84
Ubytování, stravování a pohostinství148
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví74
Činnosti v oblasti nemovitostí158
Profesní, vědecké a technické činnosti273
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče46
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti59
Ostatní činnosti205
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno86
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti33
Obchodní společnosti222
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 784
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání230
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy255
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 149
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem117
muži59
ženy58
Zemřelí celkem139
muži75
ženy64
Přirozený přírůstek celkem-22
muži-16
ženy-6
Přistěhovalí celkem232
muži106
ženy126
Vystěhovalí celkem203
muži88
ženy115
Saldo migrace celkem29
muži18
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem7
muži2
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 310
ženy5 607
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 516
muži772
ženy744
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 714
ženy3 555
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 132
muži824
ženy1 308
Střední stav obyvatel k 1.7.10 903
muži5 314
ženy5 589
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)11
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services