Základní charakteristiky Kamenice nad Lipou

 Údaj
Kód obce548 111
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 154
Orná půda (ha)1 211
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)379
Zemědělská půda (ha)1 646
Lesní půda (ha)1 109
Vodní plochy (ha)102
Zastavěné plochy (ha)59
Ostatní plochy (ha)238
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem865
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem116
Stavebnictví181
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel191
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí45
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno34
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti56
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci619
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání85
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy100
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 154
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži18
ženy11
Zemřelí celkem35
muži14
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-6
muži4
ženy-10
Přistěhovalí celkem50
muži15
ženy35
Vystěhovalí celkem88
muži38
ženy50
Saldo migrace celkem-38
muži-23
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-44
muži-19
ženy-25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 932
ženy1 944
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem497
muži267
ženy230
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 368
ženy1 294
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem717
muži297
ženy420
Střední stav obyvatel k 1.7.3 928
muži1 947
ženy1 981
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services