Základní charakteristiky Nová Cerekev

 Údaj
Kód obce548 456
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 519
Orná půda (ha)1 771
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)432
Zemědělská půda (ha)2 251
Lesní půda (ha)987
Vodní plochy (ha)55
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)193
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem284
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem39
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel53
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci199
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 519
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem18
muži7
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-1
ženy-7
Přistěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Vystěhovalí celkem23
muži9
ženy14
Saldo migrace celkem5
muži2
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži1
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži556
ženy559
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem159
muži79
ženy80
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži382
ženy342
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem232
muži95
ženy137
Střední stav obyvatel k 1.7.1 123
muži553
ženy570
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services