Základní charakteristiky Pacov

 Údaj
Kód obce548 511
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 587
Orná půda (ha)1 825
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)401
Zemědělská půda (ha)2 311
Lesní půda (ha)850
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)77
Ostatní plochy (ha)312
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 040
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství68
Průmysl celkem163
Stavebnictví143
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel220
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí46
Profesní, vědecké a technické činnosti107
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti111
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti61
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci702
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání103
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy139
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 586
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži24
ženy19
Zemřelí celkem53
muži23
ženy30
Přirozený přírůstek celkem-10
muži1
ženy-11
Přistěhovalí celkem66
muži32
ženy34
Vystěhovalí celkem86
muži41
ženy45
Saldo migrace celkem-20
muži-9
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-30
muži-8
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 420
ženy2 483
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem642
muži346
ženy296
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 661
ženy1 592
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 008
muži413
ženy595
Střední stav obyvatel k 1.7.4 929
muži2 427
ženy2 502
Průměrný věk43,3
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services