Základní charakteristiky Počátky

 Údaj
Kód obce548 561
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 084
Orná půda (ha)1 654
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)468
Zemědělská půda (ha)2 163
Lesní půda (ha)578
Vodní plochy (ha)90
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)210
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem495
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem72
Stavebnictví109
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel85
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci367
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 084
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži17
ženy11
Zemřelí celkem36
muži20
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-3
ženy-5
Přistěhovalí celkem38
muži15
ženy23
Vystěhovalí celkem51
muži17
ženy34
Saldo migrace celkem-13
muži-2
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-21
muži-5
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 281
ženy1 311
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem377
muži195
ženy182
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži882
ženy826
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem507
muži204
ženy303
Střední stav obyvatel k 1.7.2 622
muži1 286
ženy1 336
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services