Základní charakteristiky Žirovnice

 Údaj
Kód obce549 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 440
Orná půda (ha)2 158
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)56
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)699
Zemědělská půda (ha)2 917
Lesní půda (ha)1 142
Vodní plochy (ha)110
Zastavěné plochy (ha)55
Ostatní plochy (ha)215
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem645
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem86
Stavebnictví137
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel115
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci450
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy67
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 440
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži11
ženy10
Zemřelí celkem40
muži17
ženy23
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-6
ženy-13
Přistěhovalí celkem59
muži28
ženy31
Vystěhovalí celkem64
muži26
ženy38
Saldo migrace celkem-5
muži2
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-24
muži-4
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 434
ženy1 519
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem393
muži188
ženy205
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 006
ženy960
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem594
muži240
ženy354
Střední stav obyvatel k 1.7.2 975
muži1 441
ženy1 534
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services