Základní charakteristiky Dobev

 Údaj
Kód obce549 363
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 128
Orná půda (ha)995
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)262
Zemědělská půda (ha)1 299
Lesní půda (ha)521
Vodní plochy (ha)109
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)174
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem206
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem34
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci140
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 128
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Vystěhovalí celkem16
muži6
ženy10
Saldo migrace celkem2
muži3
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem8
muži9
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži422
ženy393
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem136
muži78
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži307
ženy266
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem106
muži37
ženy69
Střední stav obyvatel k 1.7.805
muži410
ženy395
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services