Základní charakteristiky Kestřany

 Údaj
Kód obce549 487
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 010
Orná půda (ha)854
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)325
Zemědělská půda (ha)1 207
Lesní půda (ha)380
Vodní plochy (ha)276
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem182
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem21
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci115
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 010
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži2
ženy6
Zemřelí celkem9
muži3
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Vystěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Saldo migrace celkem6
muži4
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem5
muži3
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži367
ženy334
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem111
muži59
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži268
ženy230
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem92
muži40
ženy52
Střední stav obyvatel k 1.7.687
muži358
ženy329
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services