Základní charakteristiky Protivín

 Údaj
Kód obce549 771
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 144
Orná půda (ha)2 909
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)78
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)828
Zemědělská půda (ha)3 819
Lesní půda (ha)1 509
Vodní plochy (ha)237
Zastavěné plochy (ha)105
Ostatní plochy (ha)474
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 088
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství81
Průmysl celkem130
Stavebnictví163
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel237
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví38
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti97
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti91
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti52
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci792
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání98
Zemědělští podnikatelé33
Ostatní právní formy97
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 143
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem57
muži33
ženy24
Zemřelí celkem60
muži34
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-1
ženy-2
Přistěhovalí celkem124
muži59
ženy65
Vystěhovalí celkem103
muži46
ženy57
Saldo migrace celkem21
muži13
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem18
muži12
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 489
ženy2 450
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem692
muži361
ženy331
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 765
ženy1 625
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem857
muži363
ženy494
Střední stav obyvatel k 1.7.4 932
muži2 486
ženy2 446
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services